De samenstelling van het team:

Schoolleider: Willem de Boer
Leerkrachten: Brenda Wagenaar
  Janine van der Veen
  Britt Kars
  Hetty Timmer
IB-er: Muriel Gras
Onderwijsassistent: Marian Veldkamp
Extra mensen in de school: Gerard Jan Booij (combicoach)
  Marijke van der Schuur (HVO)

De schoolleider is op wisselende momenten aanwezig, maar is per mail bereikbaar w.deboer@opoborger-odoorn.nl.

De groepsleerkrachten hebben naast de lesgevende taken ook niet lesgebonden taken. Dit kunnen organisatietaken zijn, maar ook inhoudelijk gerichte taken.

De IB-er is één dag per week op school. Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de leerlingendossiers en ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen van  begeleidingsplannen.

De onderwijsassistent biedt kinderen buiten de klas extra oefening en ondersteuning.

De logopediste richt zich voornamelijk op de preventie van taal- en spraakstoornissen. Indien nodig verwijst zij voor de behandeling hiervan naar een particulier gevestigde logopedist.

De godsdienst- en HVO-lerares komen één keer per week drie kwartier les geven aan de groepen 7 en 8.

De combicoach verzorgt op de donderdagmiddag de gymlessen voor groep 3 t/m 8.