De samenstelling van het team:

Schoolleider: David de Jonge
IB-er: Muriel Gras
Leerkrachten Bevers (Onderbouw) Brenda Wagenaar / Hetty Timmer
Leerkracht Vossen (middenbouw) Britt Kars
Leerkracht Wolven (bovenbouw) Janine van der Veen
Administratie Patricia Vos
Combicoach (bewegingsonderwijs) Gerard Jan Booij
HVO Gretha van der Heijde

De schoolleider is aanwezig op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag. Hij is op deze dagen telefonisch bereikbaar en tevens per mail: obs-ekkelhof@opoborger-odoorn.nl.

De groepsleerkrachten hebben naast de lesgevende taken ook niet lesgebonden taken. Dit kunnen organisatietaken zijn, maar ook inhoudelijk gerichte taken.

De IB-er is één dag per week op school. Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de leerlingendossiers en ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen van  begeleidingsplannen.

De onderwijsassistent biedt kinderen in de klas extra oefening en ondersteuning.

De logopediste richt zich voornamelijk op de preventie van taal- en spraakstoornissen. Indien nodig verwijst zij voor de behandeling hiervan naar een particulier gevestigde logopedist.

Dit schooljaar alleen HVO aan de bovenbouwgroep (Wolven).

De combicoach verzorgt op de woensdagmiddag de gymlessen voor groep 3 t/m 8.