We hebben een continurooster. Dat houdt in dat we de volgende schooltijden hanteren:

De groepen 3 t/m 8 taan van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 naar school.

De kinderen uit groep 1 en 2 zijn echter om woensdagmiddag om 12.00 uur vrij.

De bel gaat ’s morgens  5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat we ook daadwerkelijk op tijd kunnen beginnen.

 

De pauze:

 

Elke dag is er ’s morgens van 10.10 uur tot 10.25 uur pauze.

Dan gaan de kinderen naar buiten om te spelen onder toezicht van de leerkrachten.

Alle groepen spelen gelijktijdig op het plein.

Dan is er ook de mogelijkheid om meegebracht eten of drinken te nuttigen.

In de groepen 1 t/m 2 gebeurt het fruit eten in de klas.

’s Middags gaan we van 12.15 uur tot 12.45 uur naar buiten. Een ouder en leerkracht houden dan het plein in de gaten.