Overblijven

Volgens de wet moet iedere school kinderen de gelegenheid bieden om tussen de middag over te blijven. De praktische uitvoering wordt door onze twee overblijfouders verzorgd. De overblijfbijdrage bedraagt € 2,50 per keer. Dit is een verplichte bijdrage.Steeds meer kinderen maken gebruik van de tussenschoolse opvang/TSO. Zo nu en dan zijn er 15 of meer kinderen die overblijven. Eigenlijk te veel voor één overblijfmoeder. Daarom hebben we in overleg met de overblijfmoeders het volgende bedacht:
1. De ouders van de “vaste overblijvers” geven aan op welke dagen hun kind overblijft. Bij afwijking hiervan geven ze dit een dag van te voren door aan de overblijfmoeder.
2. Ook van kinderen die incidenteel overblijven dit graag een dag van te voren doorgeven.Op deze wijze kan van te voren worden ingeschat of er voor de volgende dag een tweede overblijfouder moet worden ingeschakeld. Dit komt de kwaliteit van het overblijven ten goede.


Formeel ligt de verantwoording voor het overblijven bij de ouders zelf. Het schoolbestuur heeft echter wel een collectieve WA-verzekering afgesloten, waar ook de overblijfkinderen en overblijfouders onder vallen.

tso

tso1tso2