O.b.s. Ekkelhof maakt deel uit van de 11 openbare basisscholen van de gemeente Borger-Odoorn. Deze vallen allemaal onder het bevoegd gezag van stichting OPO Borger-Odoorn. Voor de ruim 50 kinderen en hun ouders speelt de school een belangrijke rol in hun leven.

Het onderwijs wordt gegeven in jaargroepen. Binnen de jaargroepen wordt er vanuit de basisstof-/herhalingsstof-/verrijkingsstofgedachte gedifferentieerd. Het betekent dat alle leerlingen zich de basisstof eigen moeten maken en dat leerlingen die meer kunnen ook de moeilijkere verrijkingsstof maken. Voor de echte “plus”-leerlingen bieden we levelwerk aan. Bovendien worden er in beperkte mate individuele programma’s aangeboden aan leerlingen die moeite hebben zich de basisstof eigen te maken. Leerlingen die duidelijk aangeven sneller de leerstof te kunnen verwerken krijgen de gelegenheid om door te werken.

De coördinatie van de zorg voor de leerlingen is in handen van onze interne begeleidster (IB-er) Muriel Gras.  Zij begeleidt de leerkrachten bij het opstellen van individuele- en groepshandelingsplannen en zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de leerlingendossiers.