Onze school valt onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Eens in de vier jaar komt de onderwijsinspectie langs om de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. Daarnaast voert de onderwijsinspectie gesprekken met ons bestuur, Stichting OPO Borger-Odoorn, om de onderwijskwaliteit te beoordelen. In het schooljaar 2021-2022 verwachten we weer inspectiebezoek te krijgen.