Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft als taak het organiseren van en het helpen bij allerlei activiteiten voor leerlingen en ouders. Het organiseren van de feestelijke ouderavond, sinterklaasfeest, kerstviering, het houden van acties etc. Ook tracht de ouderraad ouders te stimuleren bij het ondersteunen van de schoolactiviteiten. De ouderraad van onze school bestaat uit zeven leden. De kandidaatstelling en verkiezing van ouderraadleden vindt evenals die van de MR-leden plaats op de algemene  ouderavond. Ouderraadleden hebben zitting voor een periode van drie jaar (herverkiezing is mogelijk).

 

De verdeling binnen de ouderraad ziet er als volgt uit:

Lirije Alberts voorzitter
Leonie van der Laan penningmeester
Denise Roosjen lid
Petra Krops lid
Mariska Eding lid
  lid
  lid