O.b.s. Ekkelhof maakt deel uit van van de 11 openbare basisscolen van de gemeente Borger-Odoorn. Deze vallen allemaal onder het bevoegd gezag van stichting OPO Borger-Odoorn. Voor de ruim 50 kinderen en hun ouders speelt de school een belangrijke rol in hun leven.

Het onderwijs wordt gegeven in jaargroepen. Binnen de jaargroepen wordt er vanuit de basisstof-/herhalingsstof-/verrijkingsstofgedachte gedifferentieerd. Het betekent dat alle leerlingen zich de basisstof eigen moeten maken en dat leerlingen die meer kunnen ook de moeilijkere verrijkingsstof maken. Voor de echte “plus”leerlingen gaan we levelwerk aanbieden. Bovendien worden er in beperkte mate individuele programma’s aangeboden aan leerlingen die moeite hebben zich de basisstof eigen te maken. Leerlingen die duidelijk aangeven sneller de leerstof te kunnen verwerken krijgen de gelegenheid om door te werken.

Onze school heeft een Interne Begeleidster (IB-er), Joke Smit. Zij coördineert de zorg voor de leerlingen, zij begeleidt de leerkrachten bij het opstellen van individuele- en groepshandelingsplannen en zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de leerlingendossiers.

De groepen

De groepen zijn als volgt verdeeld:

- groep 1, 2 en 3 juf Brenda en juf Grietje;

- groep 4, 5 en 6 juf Britt en juf Jolein;

- groep 7 en 8 juf Yvonne en juf Jolein.

 

De dagelijkse leiding op de school ligt bij de schoolleider, Marjan Ottens. De adjunct directeur, Ineke Roelfsema, is integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor zowel het onderwijsinhoudelijke beleid, het personeelsbeleid alsmede het financiële beleid. Ook is zij verantwoordelijk voor de onderhoudssituatie van het gebouw waarin de school is gevestigd.