De samenstelling van het team

Wie werken er in de school?

De schoolleider is aanwezig op dinsdag en donderdag tot en met 21 februari 2020, daarna op maandag en woensdag. De groepsleerkrachten hebben naast de lesgevende taken ook niet lesgebonden taken. Dit kunnen organisatietaken zijn, maar ook inhoudelijk gerichte taken. De IB-er is één dag per week op school, de maandag. De logopediste richt zich voornamelijk op de preventie van taal- en spraakstoornissen. Indien nodig verwijst zij voor de behandeling hiervan naar een particulier gevestigde logopedist. De godsdienst- en HVO-lerares komen één keer per week drie kwartier les geven aan de groepen 7 en 8. De combicoach verzorgt op de donderdagmiddag de gymlessen voor groep 3 t/m 8. Een aantal ouders verricht allerlei taken binnen de school.

Schoolleider: Marjan Ottens

Leerkrachten:

Brenda Wagenaar

Janine van der Veen

Britt Kars

IB-er: Muriel Gras (aanwezig op donderdag)

Onderwijsassistent: Marian Veldkamp

Extra mensen in de school:

Gerard Jan Booij (combicoach)

Marijke van der Schuur (HVO)