februari 2018
22
donderdag
Verjaardag Dylan Struik (Groep 4)
BuaXua Calendar

De samenstelling van het team

Wie werken er in de school?

De teamleider is twee dagen op onze school aanwezig voor managementtaken, dinsdag en vrijdag. De groepsleerkrachten hebben naast de lesgevende taken ook niet lesgebonden taken. Dit kunnen organisatietaken zijn, maar ook inhoudelijk gerichte taken. De IB-er is één dag per week op school, de maandag. De logopediste richt zich voornamelijk op de preventie van taal- en spraakstoornissen. Indien nodig verwijst zij voor de behandeling hiervan naar een particulier gevestigde logopedist. De godsdienst- en HVO-lerares komen één keer per week drie kwartier les geven aan de groepen 7 en 8. De combicoach verzorgt op de donderdagmiddag de gymlessen voor groep 3 t/m 8. Een aantal ouders verricht allerlei taken binnen de school.

Teamleider: Roelien Hoogeveen

Leerkrachten:

Brenda Wagenaar

Grietje Egberts

Marianne Eggens

Britt Kars

Yvonne Beijering

IB-er: Joke Smit

Onderwijsassistent: Evelyn Kamping

Extra mensen in de school:

Stefan Kiestra (combicoach)

Marijke van der Schuur (HVO)

Truus Haveman (GVO)

Magriet Eilander (logopediste)